Telefonía

Que facer se nos inclúe nunha listaxe de morosos de telefonía? É posible devolver unha factura de teléfono se estamos desconformes co importe? Adicae cóntanos os trucos para reclamar ante as empresas de telecomunicacións.